Faget utdanningsvalg

Obligatorisk fag i grunnskolen fra 2008.
Omfang: 110 timer fordelt på 8.- 10. trinn

Som alle fag i grunnskolen og videregående opplæring, fikk faget Utdanningsvalg ny læreplan gjeldende fra 1.08.2020.
Det nye læreplanverket innføres gradvis, slik at den nye læreplanen for faget ble innført for 8. og 9. trinn i 2020, mens den innføres for 10. trinn 1.08.2021.

Gammel læreplan, gjelder 10.trinn 2020/2021                     Ny læreplan, gjelder 8. og 9. trinn 2020/2021

Kommunene i Buskerud har utarbeidet lokale lærerplaner i faget.
Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med kommunene inngått en avtale om Åpen dag, 9. trinn, og Praksisdager, 10. trinn, for elever  på videregående skole.  Målet for Åpen dag er å bli kjent med utdanningsprogrammene og skolen.  På 10. trinn får elevene besøke to ulike utdanningsprogram, en dag på hvert program. Her skal de få en forståelse av utdanningsprogrammets innhold og hverdag, og de skal få prøve seg i praksis. Enkelte skoler og kommuner har en litt annen ordning, men to dager fordypning er minimum.

Utdanningsvalg - oversikt over praksisdager, åpen dag med mer 2019 - 2020 Oppdatert fil lagt ut 30.09.19. Skoleåret 2020 - 2021 er praksisdager, åpen dag mm avlyst grunnet pandemien.

Utdanningsvalg 2020/21:

Her finner du lenke til alle de videregående skolene i "gamle Buskerud", og oversikt over deres tiltak ovenfor utdanningsvalg i år.

IDEBANK/VERKTØYKASSE

Her legger vi lenker til tips til bruk i faget utdanningsvalg. Send oss gjerne planer, opplegg og andre tips vi kan legge ut!

Nyttige lenker

Utdanningsvalg på Udir

Veiledning i utdanningsvalg, Udir

Vilbli.no

Utdanningsvalg: offentlig Facebookgruppe, hvor man deler gode opplegg og kan komme med spørsmål og anbefale øvelser eller litteratur som vil hjelpe til å gjøre utdanningsvalg til et spennende fag i skolen.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering De har et 4 timers undervisningsprogram for utdanningsvalg, Velg riktig

Kvalitet i karriereveiledning - Kompetanse Norge

 

Verktøy og filmer 

Om faget utdanningsvalg på utdanning.no Mange gode artikler og oppgaver
Filmer om utdanning og yrker på utdanning.no
Veien videre, film fra Opplæringskontorene i Buskerud

Fagfilm: Filmer om ulike utdanningsprogram, Vg1, Vg2, YF/STF. Yrkesfaglige og akademiske yrker. Egne filmer for lærere, til bruk i utdanningsvalg.

Kanvigodt.no Verktøykassa for utdanningsvalg. Side laget av forfatterne av boka Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring, Røyset og Kleppestø. De er og på Facebook

Verktøykassa for UTV Vestfold og Telemark Vi får lov til å dele denne siden - mye nyttig samlet!
Kommunenes opplæringskontor, KOB, har filmer om flere yrker

Rollemodell Få besøk av lokale rollemodeller, fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

På hjul – en roadtrip om videregående opplæring i Innlandet

Mekkernes Mester - bilskade fra Norges Bilbransjeforbund (NBF)