Faget utdanningsvalg

Obligatorisk fag i grunnskolen fra 2008.
Omfang: 110 timer fordelt på 8.- 10. trinn

Som alle fag i grunnskolen og videregående opplæring, får faget Utdanningsvalg ny læreplan gjeldende fra 1.08.2020.
Det nye læreplanverket innføres gradvis, slik at den nye læreplanen for faget innføres for 8. og 9. trinn i 2020, mens den innføres for 10. trinn 1.08.2021.

Gjeldende læreplan                     Ny læreplan

Kommunene i Buskerud har utarbeidet lokale lærerplaner i faget.

Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med kommunene inngått en avtale om Åpen dag og Praksisdager for elever på 9. og 10. trinn på videregående skole. Alle elever på 9. trinn får besøke en videregående skole en dag, for å bli kjent med utdanningsprogrammene og skolen. De skal få en bred innsikt i videregående skole. På 10. trinn får elevene besøke to ulike utdanningsprogram, en dag på hvert program. Her skal de få en forståelse av utdanningsprogrammets innhold og hverdag, og de skal få prøve seg i praksis. Enkelte skoler og kommuner har en litt annen ordning, men to dager fordypning er minimum.

Utdanningsvalg - oversikt over praksisdager, åpen dag med mer 2019 - 2020 Oppdatert fil lagt ut 30.09.19.

Utdanningsvalg - oversikt over praksisdager, åpen dag med mer 2018 - 19                                                 Utdanningsvalg - Oversikt over praksisdager, åpen dag med mer 2017 - 18

IDEBANK/VERKTØYKASSE

Her legger vi lenker til tips til bruk i faget utdanningsvalg. Send oss gjerne planer, opplegg og andre tips vi kan legge ut!

Om faget utdanningsvalg påutdanning.no  Mange gode  artikler og oppgaver

Filmer om utdanning og  yrker på utdanning.no

Veien videre, film fra Opplæringskontorene i Buskerud

Fagfilm: Filmer om ulike utdanningsprogram, Vg1, Vg2, YF/STF. Yrkesfaglige og akademiske yrker. Egne filmer for lærere, til bruk i utdanningsvalg.

Utdanningsvalg: offentlig Facebookgruppe, hvor man deler gode opplegg og kan komme med spørsmål og anbefale øvelser eller litteratur som vil hjelpe til å gjøre utdanningsvalg til et spennende fag i skolen.

Kanvigodt.no Verktøykassa for utdanningsvalg. Side laget av forfatterne av boka Utdanningsvalg - karrierelæring og livsmestring, Røyset og Kleppestø. De er og på Facebook

Verktøykassa for UTV Vestfold og Telemark Vi får lov til å dele denne siden - mye nyttig samlet!

Kommunenes opplæringskontor, KOB, har filmer om flere yrker


Skriv inn tekst her