Faget utdanningsvalg

Obligatorisk fag i grunnskolen fra 2008.
Omfang: 110 timer fordelt på 8.- 10. trinn

Faget er revidert, og ny læreplan gjelder fra 1.08.15.

Formålet med faget:

  • bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen.
  • elevene skal få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg
  • bidra til at flere foretar mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke
  • økt forståelse av arbeidslivets krav om kunnskap og kompetanse
  • skape grunnlag for entreprenørskap
  • faget skal legge grunnlag for videre opplæring, arbeid og livslang læring


Kommunene i Buskerud har utarbeidet lokale lærerplaner i faget.

Buskerud fylkeskommune har i samarbeid med kommunene inngått en avtale om Åpen dag og Praksisdager for elever på 9. og 10. trinn på videregående skole. Alle elever på 9. trinn får besøke en videregående skole en dag, for å bli kjent med utdanningsprogrammene og skolen. De skal få en bred innsikt i videregående skole. På 10. trinn får elevene besøke to ulike utdanningsprogram, en dag på hvert program. Her skal de få en forståelse av utdanningsprogrammets innhold og hverdag, og de skal få prøve seg i praksis. Enkelte skoler og kommuner har en litt annen ordning, men to dager fordypning er minimum.

Her finner du den reviderte læreplanen, gjeldende fra 1.08.15, til faget Utdanningsvalg
Utdanningsvalg - oversikt over praksisdager, åpen dag med mer 2019 - 2020 Oppdatert fil lagt ut 30.09.19.

Utdanningsvalg - oversikt over praksisdager, åpen dag med mer 2018 - 19
Utdanningsvalg - Oversikt over praksisdager, åpen dag med mer 2017 - 18
Utdanningsvalg - Oversikt over praksisdager, åpen dag med mer 2016 - 17