Papirbredden Karrieresenter - Karriereveiledning i et livslangt perspektiv

Papirbredden Karrieresenter tilbyr profesjonelle karriereveiledningstjenester for befolkningen i Drammensregionen, primært for deg som er bosatt i kommunene Lier, Drammen og Øvre Eiker.

Hos oss møter du profesjonelle karriereveiledere som er genuint opptatt av dine behov og muligheter. Vi har solid kunnskap om utdanning og arbeidsliv.

Våre tjenester er åpne for alle voksne og ungdommer. Elever i ungdomsskolen eller videregående skole skal benytte seg av karriereveiledningstjenesten på sin skole.

Veiledere i Oppfølgingstjenesten (OT) i nedre Buskerud og nettverksrådgiver er en del av Papirbredden karrieresenter.

Oppfølgingstjenesten skal sørge for tilbud om opplæring, arbeid eller sysselsetting for unge som ikke er i opplæring eller arbeid.
Dette er en lovpålagt rett som gjelder for ungdom til og med det året du fyller 21 år. OT er for deg som ikke har fullført videregående opplæring.

Nettverksrådgiver arbeider på systemnivå med nettverksbygging og koordinering av samarbeidet mellom utdanningsnivåene fra 8. til 13. årstrinn og mellom skole og arbeidsliv for å:

  • Hindre frafall og øke gjennomføringen i videregående skole
  • Øke samhandlingen mellom den videregående skolen og ungdomsskolene, både faglig og innen rådgivingsfeltet
  • Samordne og skape en helhetlig rådgiving fra 8. - 13. årstrinn
  • Sikre at kvaliteten på rådgivingen har høy kvalitet og følger lov og forskrift