Jeg var usikker, veiledningen gjorde meg trygg

Jeg skulle søke høyere utdanning for første gang. Jeg var veldig i tvil om hva jeg skulle satse på. Spørsmålene mine var mange: Vil jeg få jobb etterpå? Hva slags jobber kan jeg søke? Hva er innholdet i utdanningen? Passer jeg til dette yrket? Hva hvis jeg ikke kommer inn, skal jeg ha en plan B?

Gjennom veiledningen fikk jeg bedre selvinnsikt og jeg fikk kontroll på det jeg opplevde som et "kaos i topplokket". I tillegg til veiledningssamtalene fikk jeg tilgang til VIP24. Et fantastisk verktøy som bidro til klargjøring av mine interesser og hva som er viktige verdier får meg å ta hensyn til.

Nå er jeg i gang med studier. Motivasjonen er på topp og jeg gleder meg til hver dag.

Kvinne, 31 år