Rekordstor pågang

Papirbredden opplever stor etterspørsel etter karriereveiledning fra befolkningen i Drammensregionen. I 2017 var 1057 enkeltpersoner til veiledning. Disse fikk til sammen 1566 veiledningstimer. I tillegg ble det gjennomført flere gruppeveiledninger.

Interessen for våre tjenester ser ut til å fortsatt øke.

Mange kontakter oss i forbindelse med søknadsfristene til høyere utdanning og videregående opplæring for voksne. Andre har behov for veiledning for å styrke sin tilknytning til arbeidslivet.

Selv om vi nå har ventelister oppfordrer vi de som ønsker det å ta kontakt. Vi finner alltid en løsning.