Papirbredden karrieresenter

Karriereveiledning gir nye muligheter

Når en skal gjøre viktige karrierevalg opplever mange at en samtale med en profesjonell karriereveileder bidrar til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom.

Vår erfaring viser at vi kan utgjøre en viktig forskjell for mennesker når nye muligheter og valg skal utforskes.

Ditt behov er vårt fokus

 • Må du eller vil du finne ny jobb?
 • Er det første gangen du skal søke jobb?
 • Synes du det er vanskelig å orientere deg
  i arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet?
 • Er du usikker på hvor kompetansen din kan anvendes?
 • Erfarer du manglende motivasjon i jobb eller utdanning?
 • Skal du søke høyere utdanning for første gang eller utdanne deg videre?
 • Opplever du at du trenger ny
  kompetanse?

Ønsker du karriereveiledning?

Vi tilbyr karriereveiledning ved fysisk møte, via video eller over telefon. Karriereveiledningen er gratis.

Bestill time her

Ønsker du å forberede deg til karriereveiledningen? 
Her er filmer, tips og informasjon om karriereveiledning.