Karriereveiledning gir nye muligheter

Når en skal gjøre viktige karrierevalg opplever mange at en samtale med en profesjonell karriereveileder bidrar til refleksjon, ny innsikt og større handlingsrom.

Vår erfaring viser at vi kan utgjøre en viktig forskjell for mennesker når nye muligheter og valg skal utforskes.


Ditt behov er vårt fokus

  • Må du eller vil du finne ny jobb?
  • Er det første gangen du skal søke jobb?
  • Synes du det er vanskelig å orientere deg i arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet?
  • Er du usikker på hvor kompetansen din kan anvendes?
  • Erfarer du manglende motivasjon i jobb eller utdanning?
  • Skal du søke høyere utdanning for første gang eller utdanne deg videre?
  • Opplever du at du trenger ny kompetanse?

Ta kontakt med oss i dag

Stor pågang

Vi opplever rekordstor pågang fra personer som ønsker karriereveiledning.

Folk i alle aldre med ulike behov knyttet til egne omstillingsprosesser i forhold til arbeid og utdanning tar kontakt for å gjøre avtale med våre profesjonelle karriereveiledere.

Timebestilling

Opplysninger du gir her, og i veiledning, anvendes og oppbevares så lenge veiledning pågår. Blir det nødvendig å registrere informasjon i et system, gjøres du oppmerksom på dette. Anonymisert informasjon, som kjønn, alder og bokommune o.l. registreres og sendes til Kompetanse Norge for statistiske formål.