Om Karriere Buskerud

Organisasjon:
Karriere Buskerud er et offentlig og gratis tilbud om karriereveiledning til alle innbyggere over 19 år. Vi har karrieresenter i Drammen, Gol, Hønefoss og Kongsberg.

Kontaktinformasjon:

Kristine Novak, leder

Kristine Novak
Leder
E-post: kristinen@bfk.no
Tlf: 922 84 208

Dette gjør vi:
Vi tilbyr karriereveiledning individuelt og i grupper. I tillegg er vi et ressurs og kompetansesenter for alle som jobber med karriereveiledning. Våre karrieresenter samarbeider også med arbeidslivet i omstillingsprosesser og kan tilby kompetansekartlegging og analyse av kompetansebehov.

Hvorfor karriereveiledning:
En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke styrker og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet. Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

Nyttig nettsted:
Karriere Buskerud er vår hjemmeside, med oversikt over våre fire karrieresenterne i Drammen, Hallingdal, Hønefoss og Kongsberg. På hjemmesiden samler vi nyttig informasjon for veisøkere og veiledere, og det er mulighet for å bestille time til veilednig.

Redaktør for Karriere Buskerud er:
Nina Grønningsæter
ninagro@bfk.no
Telefon: 976 55 882