Om Karriere Buskerud

Organisasjon:
Karriere Buskerud er et partnerskap mellom Viken fylkeskommune og NAV Buskerud. Kommunene er invitert med som bidragsytere på lokalt nivå.

Hovedstyret består av representanter for eierne og representanter for kommunene i  regionene Kongsberg, Ringerike, Hallingdal og Drammen. Lene Jensen, områdedirektør, er leder av hovedstyret. Karriere Buskerud ledes av Kristine Novak.

Kontaktinformasjon:
Kristine Novak
E-post: kristinen@viken.no
Tlf: 922 84 208

Dette gjør vi:
I karrieresenterne samarbeider ansatte fra fylkeskommunen, NAV og kommunene om å gi karriereveiledning til enkeltpersoner og grupper. I tillegg driver karrieresenterne kompetanseheving av karriereveiledere i NAV og i grunnopplæringa. Karrieresenterne bidrar også i omstillingsprosesser i arbeidslivet og kan tilby bistand til kompetansekartlegging og analyse av kompetansebehov. Karrieresenterne tilbyr flere typer kurs for ledere og arbeidstakere i forhold til kompetanseutvikling.

Hvorfor karriereveiledning:
Karriereveiledning kan være et nyttig tilbud for den enkelte i valgsituasjoner som gjelder jobb eller utdanning. For innvandrere og flyktninger er karriereveiledning et viktig virkemiddel for å nå målet om tidlig integrering i samfunns- og arbeidsliv. I tillegg er karriereveiledning til god hjelp for å øke gjennomstrømmingen i videregående utdanning for voksne.

Nyttig nettsted:
www.karrierebuskerud.no er vårt nettsted. Det inkluderer også nettsider for de enkelte karrieresenterne. Her samler vi nyttig informasjon for veiledningssøkende og veiledere.
Kom gjerne med innspill til temaer som du mener bør belyses.

Redaktør for Karriere Buskerud er:
Nina Grønningsæter
ninagro@viken.no
Telefon: 976 55 88231 00 36 72