Etikk

Karriere Buskerud består av faglig kompetente, nøytrale og uavhengige karriereveiledere.

Arbeidet utføres etter Kompetanse Norges etiske retningslinjer for karriereveileding. Disse retningslinjene kan du lese om her: https://www.kompetansenorge.no/Karriereveiledning/etiske-retningslinjer-for-fylkesvise-karrieresentre/