Karriereveiledning

Valg av ny karriere i voksen alder innebærer ofte at utdanningsvei og yrke må kombineres med en rekke andre forpliktelser i et voksenliv.

Karriereveiledning kan hjelpe deg å planlegge utdanning og yrkeskarriere ut fra evner og interesser, muligheter og begrensninger i din livssituasjon. En karriereveiledning er en samtale med en profesjonell veileder, som kan bevisstgjøre deg i forhold til de valgene du står ovenfor.

For avtale, bestill time på vår forside.