Strategi

Karriere Buskerud

Karriere Buskerud består av fire karrieresentre, Papirbredden i Drammen, Ringerike karrieresenter i Hønefoss, Kongsberg karrieresenter i Kongsberg og Hallingdal karrieresenter på Gol.

Karriere Buskerud tilbyr gratis karriereveiledning til voksne og ungdom som ikke er elev i grunnutdanningen, til å ta valg om utdanning, opplæring og arbeid, og til å håndtere egen karriere.

Karriere Buskerud bidrar til kompetanseutvikling innen fagfeltet i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, NAV og andre aktører.

Her er Strateginotat for Karriere Buskerud