Vårt veiledningstilbud er mangfoldig

  • Skal du søke utdanning?
  • Synes du valgmulighetene er mange og uoversiktlige?
  • Vurderer du å søke ny jobb, men er usikker på hvilke muligheter du har?
  • Har du plutselig mistet jobben og skal søke nye jobb?
  • Skal du søke jobb for første gang og er usikker hva som er viktig å vektlegge i søknad og CV?
  • Du er kanskje innkalt til jobbintervju og lurer på hvordan du skal forberede deg?
  • Er du usikker på hvilke kompetanse du faktisk har og hvor denne kan anvendes?
  • Tenker du på etterutdanning eller omskolering?

Mange vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere veivalg, og noen kan oppleves som utfordrende. Skal du utvikle deg videre innenfor yrket du har i dag? Eller skal du velge en helt ny karrierevei?

Arbeidslivet og arbeidsmarkedet er i stadig endring. Vi må ofte fornye vår kompetanse og utvikle flere ferdigheter. Er du klar over dine muligheter og hva du egentlig ønsker?

Gjennom profesjonell veiledning kan du bli bedre i stand til å gjøre reflekterte valg. Du får større selvinnsikt, og kan utforske egne interesser og muligheter.

Vi tilbyr individuelle veiledningssamtaler og anvender etter behov ulike metoder og verktøy. Våre karriereveiledere er sertifisert for å anvende ulike programmer som gir deg mulighet til å utforske viktige sider ved ditt karrierevalg.

Vi tilbyr også gruppeveiledning slik at du kan ta del i andres erfaring og kompetanse.