Karriereplaner, interessetester og andre verktøy

Det finnes mange verktøy og tester man kan bruke i veiledningsøyemed.

Tester

For å bli mer bevisstgjort og få kartlagt egne interesser, evner og verdier kan en test være nyttig.

Et viktig utgangspunkt for bruk av testverktøy er at svaret ikke må betraktes som en fasit, men heller et objektivt grunnlag for dialog. Det finnes flere testverktøy. Noen er gratis, noen krever kjøp av lisens, og andre krever sertifisering. Testresultatene kan være koblet mot utdanningsprogram, mot interesseområder, eller mot yrker.

Dersom man som veileder anbefaler at det skal gjennomføres test, er det også viktig å følge opp med samtale og refleksjon rundt testresultatet.