Tjenester

Karriereveiledning handler om å legge til rette for omstillingsprosesser for individer, grupper og virksomheter eller organisasjoner.

Vi gir individuell veiledning og veiledning i grupper. Vi tilbyr også workshops og prosjektsamarbeid med relevante samarbeidspartnere.

Kundens ønsker og behov bestemmer hva veiledningen skal handle om. Det kan for eksempel være om

  • utdanningsmuligheter
  • valg av jobb og yrkesretning
  • jobbskifte
  • jobbmestring

Våre tjenester er faglig uavhengige og gratis.