Vi gjør fremtiden lysere!

Visjonen virkeliggjøres gjennom tre satsingsområder:

  • Individuell veiledning og gruppeveiledning
  • Knutepunktfunksjon
  • Et unikt kompetanse- og utviklingsmiljø