Jobbsøk

Vurderer du å søke ny jobb? Det tilbys veiledning på Papirbredden karrieresenter 24.januar, 14.februar

Alle datoer kl.15.00.

Du vil få veiledning om:

• CV og kompetansebeskrivelser
• Eksempler på jobbsøknader og CV

Vi ber deg ta med CV og gjerne eksempler på søknader du har skrevet