Ringerike Karrieresenter

Vi tilbyr gratis karrieresamtaler om tema karriere - og utdanningsvalg. Samtalene innebærer bevisstgjøring på egne ressurser, refleksjon om muligheter og kompetanse om veivalg.

Hvorfor velge karriereveiledning? Se en video her.


Om Ringerike karrieresenter

Vi tilbyr karriereveiledning rettet mot arbeid eller utdanning fra 19 år og oppover.

Her møter du profesjonelle veiledere med ulik erfaring og bakgrunn. Vi er opptatt av hvordan du kan håndtere din nåværende situasjon å se muligheter over i nytt arbeid eller andre utdanningsløp.

Karrieresenteret gir deg også informasjon om rettigheter og muligheter innen utdanning og arbeid. Veiledningen tar utgangspunkt i hvordan du kan nå ditt mål.

Veiledningen bidrar til bedre selvforståelse og økt valgkompetanse.

Vi holder åpent!

Vi tilbyr karriereveiledning via Skype, over telefon eller som e-post. Ta kontakt og bruk tida nå til å tenke framover. Vi er på jobb for å bistå deg i en krevende tid.

Fremtidens yrker

NHO har kartlagt hva som er Fremtidens yrker og hvilke du bør unngå. Ansatte i yrker innenfor barnehage, skole og pleie er det stort behov for. Les mer her.

Utdanning.no

Er du usikker på hva du vil bli eller hvor du finner læreplasser? Gå inn på www.utdanning.no

- dette er et nyttig verktøy for deg som vil utforske litt om muligheter.

Timebestilling

Fyll ut skjema og vi kontakter deg for en avtale.