Ringerike Karrieresenter

Ringerike karrieresenter er et offentlig karrieresenter. Vi tilbyr gratis karriereveiledning til voksne  fra 19 år og oppover, rettet mot arbeid eller utdanning.

 

Veiledningssamtalene innebærer bevisstgjøring på egne ressurser, refleksjon om muligheter og kompetanse om veivalg.

 

Om Ringerike karrieresenter

Her møter du profesjonelle veiledere med ulik erfaring og bakgrunn. Vi er opptatt av hvordan du kan håndtere din nåværende situasjon og se muligheter over i nytt arbeid eller andre utdanningsløp.

Karrieresenteret gir deg også informasjon om rettigheter og muligheter innen utdanning og arbeid. Veiledningen tar utgangspunkt i hvordan du kan nå ditt mål.

Veiledningen bidrar til bedre selvforståelse og økt valgkompetanse.

Ditt behov er vårt fokus

 • Må du eller vil du finne ny jobb?
 • Er det første gangen du skal søke jobb?
 • Synes du det er vanskelig å orientere deg
  i arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet?
 • Er du usikker på hvor kompetansen din kan anvendes?
 • Erfarer du manglende motivasjon i jobb eller utdanning?
 • Skal du søke høyere utdanning for første gang eller utdanne deg videre?
 • Opplever du at du trenger ny
  kompetanse?

Ønsker du karriereveiledning?

Vi tilbyr karriereveiledning ved fysisk møte, via video eller over telefon.Karriereveiledningen er gratis.

Bestill time her