Arbeidsform

Karriereveileding handler om veivalg innen arbeid eller utdanning. Vårt oppdrag er å styrke den enkelte i prosessen med å håndtere usikkerhet i valg av utdanning og yrker, omstillingsprosesser, og å se muligheter i et arbeidsliv i endring.

Vi gjennomfører veiledning ut i fra kundens behov. Valg av arbeidsform tilpasses den enkelte. Veiledningen er prosessbasert med ett eller flere møter. Hvert møte er på ca en time; noen ganger kortere, og noen ganger opp mot en og en halv time.

Individuell veiledning er som regel en samtale mellom veileder og kunde. Ved behov kan veileder bringe inn andre veiledere på karrieresenteret. Vi kan også bidra i samtaler med andre (NAV, arbeidsgiver, voksenopplæring etc) dersom kunden ønsker det.

Veiledningen tar ofte utgangspunkt i en kartlegging av kundens samlede kompetanse; dvs formell og uformell kompetanse. I selve veiledningen kan vi benytte oss av ulike kartleggingsverktøy for å skape refleksjon og innsikt i egne ferdigheter og interesser. Dette kan være verktøy som f. eks VIP- 24 og Karriereverktøy (WiE).

Gruppeveiledning kan være satt sammen av personer med samme interessebehov, samme utfordringer, eller annet som vil være til nytte for deg som kunde. Eksempler på temaer i gruppeveiledning kan være jobbsøknad/cv, eller veiledning om å se muligheter.