Informasjon om tilbudene til de videregående skolene

Skoleåret 2020 - 2021 var spesielt pga pandemien, og elevene på ungdomsskolen fikk ikke besøke de videregående skolene. For skoleåret 2021 - 2022 er vi nå i gang med å planlegge praksisdager, og vi håper og tror at de vil gå som normalt.

Her ligger det informasjon fra de videregående skolene til årets 10. trinn. Gå også inn på hjemmesidene til skolene for å finne oppdatert informasjon.

Buskerud vgs har laget en presentasjonsfilm om skolens tilbud.
Se Buskerud vgs for informasjon om skolens tilbud.

Drammen vgs har laget en presentasjon med filmer om sine tilbud, som er distribuert til rådgivere og udv-lærere ved alle ungdomsskoler i nærskoleområdet.

Se Drammen vgs for informasjon om skolens tilbud

Her er en presentasjon om skolen. Det vil også komme en film etterhvert.

Se Eiker vgs for informasjon om skolens tilbud.

Se Gol vgs for informasjon om skolens tilbud.
På hjemmesiden, under hvert utdanningsprogram, ligger det nå filmer om tilbudet.

Briskeby videregående skole er en skole for ungdom med nedsatt hørsel, som ligger i Lier. Vi tilbyr tilrettelagt undervisning i små klasser.

Informasjonsfilm om tilbudet ligger på YouTube.
Se Briskeby vgs for informasjon om skolens tilbud.

Her er en presentasjonsfilm om utdanningstilbudet i Ringeriksregionen, Hønefoss vgs og Ringerike vgs.

Film fra skolen laget våren 2020.

Se Hønefoss vgs for informasjon om skolens tilbud.

Se Lier vgs for informasjon om skolens tilbud.

Numedal vgs har laget en film om skolen og utdanningstilbudene.
Se Numedal vgs for informasjon om skolens tilbud.

UngInvest AIB har en film på YouTube,  UngInvest AIB 

Se UngInvest for informasjon om deres tilbud.

Her er en presentasjonsfilm om utdanningstilbudet i Ringeriksregionen, Hønefoss vgs og Ringerike vgs.

Se Ringerike vgs for informasjon om skolens tilbud.

St. Hallvard vgs har en egen side med informasjon og filmer om våre utdanningsprogram.

Se St Hallvard vgs for informasjon om skolens tilbud.

Ål vgs har laget videoer fra utdanningsprogrammene, som er distribuert til rådgivere og udv-lærere ved alle ungdomsskoler i nærskoleområdet. 
Se Ål vgs for informasjon om skolens tilbud.

Det er lagt ut videopresentasjoner om utdanningsprogrammene/avdelingene på hjemmesiden.
Åssiden vgs deltar på Ta utdanning, digital messe, 12. - 15. januar, her kan du møte rådgiver og elever.
Elever, lærlinger og rådgivere fra  Åssiden vgs besøker ungdomsskoler sent i januar.

Se Åssiden vgs for informasjon om skolens tilbud