Informasjon om tilbudene til de videregående skolene

Skoleåret 2020 - 2021 er spesielt pga pandemien, og elevene på ungdomsskolen får ikke besøke de videregående skolene. Vi legger her ut informasjon fra de videregående skolene til årets 10. trinn. Gå også inn på hjemmesidene til skolene for å finne oppdatert informasjon.

Buskerud vgs har laget en presentasjonsfilm om skolens tilbud.
Se Buskerud vgs for informasjon om skolens tilbud.

Drammen vgs har laget en presentasjon med filmer om sine tilbud, som er distribuert til rådgivere og udv-lærere ved alle ungdomsskoler i nærskoleområdet.
Teams-treff for rådgivere/lærere udv  torsdag 21.01. kl 14.-15.30

Drammen VGS vil arrangere åpen digital kveld onsdag 10. februar.

Dette gjelder våre nisjer og avdelinger.

Se Drammen vgs for informasjon om skolens tilbud

Her er en presentasjon om skolen. Det vil også komme en film etterhvert.

Se Eiker vgs for informasjon om skolens tilbud.

Se Gol vgs for informasjon om skolens tilbud.
På hjemmesiden, under hvert utdanningsprogram, ligger det nå filmer om tilbudet.

Briskeby videregående skole er en skole for ungdom med nedsatt hørsel, som ligger i Lier. Vi tilbyr tilrettelagt undervisning i små klasser.

6. januar arrangeres nettmøte med våre elever og lærere, se info her.
Informasjonsfilm om tilbudet ligger på YouTube.
Se Briskeby vgs for informasjon om skolens tilbud.

Her er en presentasjonsfilm om utdanningstilbudet i Ringeriksregionen, Hønefoss vgs og Ringerike vgs.

Film fra skolen laget våren 2020.

Se Hønefoss vgs for informasjon om skolens tilbud.

Lier vgs. har en egen side for elevene i 10. trinn. Her finner du:

  • Informasjon om digital aksjonsuke
  • Oversikt over skolens tilbud 
  • Filmer med elevintervjuer fra de ulike utdanningsprogrammene.
  • Lenker til informasjonsmøter for elever 11.01. og 12.01.
  • Åpen kveld for elever/foresatte torsdag 14/1 kl. 16.00 – 19.00 på Teams.

Lier VGS. deltar med digital «stand» på utdanningsmessen til Ta Utdanning 12.01. – 15.01. Her kan du møte elever og lærere.

 

Se Lier vgs for informasjon om skolens tilbud.

Numedal vgs har laget en film om skolen og utdanningstilbudene.
Se Numedal vgs for informasjon om skolens tilbud.

UngInvest AIB har to filmer på YouTube, Informasjonsfilm om UngInvest og UngInvest AIB  Se UngInvest for informasjon om deres tilbud.

Her er en presentasjonsfilm om utdanningstilbudet i Ringeriksregionen, Hønefoss vgs og Ringerike vgs.

Se Ringerike vgs for informasjon om skolens tilbud.

«Åpen telefon» – onsdag 13. januar, kl. 17.00-19.00 for elever på 10. trinn og foresatte. Se info her.

St. Hallvard vgs har en egen side med informasjon og filmer om våre utdanningsprogram.

Se St Hallvard vgs for informasjon om skolens tilbud.

Ål vgs har laget videoer fra utdanningsprogrammene, som er distribuert til rådgivere og udv-lærere ved alle ungdomsskoler i nærskoleområdet. 
Se Ål vgs for informasjon om skolens tilbud.

TV-sending fra Åssiden vgs publiseres 9. februar . Dette er en endring av den oppsatte live-sendingen.
Det er lagt ut videopresentasjoner om utdanningsprogrammene/avdelingene på hjemmesiden.
Åssiden vgs deltar på Ta utdanning, digital messe, 12. - 15. januar, her kan du møte rådgiver og elever.
Elever, lærlinger og rådgivere fra  Åssiden vgs besøker ungdomsskoler sent i januar.

Se Åssiden vgs for informasjon om skolens tilbud