OPUS - elever klare for læreplass

For første gang fullfører voksne elever VG2 Elenergi på OPUS Kongsberg. Denne gruppa startet høsten 2013 og har gått på et deltidstilbud tilpasset de voksne.


Opplæringen er organisert slik at de har 1 dag på skolen hver uke. Utdanningsløpet er komprimert ved at de gjennomgår lærestoffet på 1/3 av normert tid. I tillegg til den ene skoledagen, kommer praksis ute i bedrift. Med så liten tid på skolen, blir det mye hjemmearbeid. Vi lærer også veldig mye når vi er utplassert i bedrift, sier elevene. Nå er det eksamen som står for døren. Noen av elevene har praksisplass, mens andre jobber nå med å skaffe seg læreplass eller praksis.

Det er ganske annerledes å gå på skole som voksen, sier Marte Tallakstad. Som voksen er du mer fokusert og målrettet med utdanningen, utdyper hun. Vi har godt miljø i vår gruppe og veldig flinke lærere, sier elevene. Elevene tror det skal gå greit å skaffe jobb etter endt utdanning. To av dem har jobb fra før, men ønsker å ta fagbrev. Det gir større valgmuligheter på sikt og bedre lønn. Det er behov for både automatikere og elektrikere framover, sier Joachim Grøsland. Elevene er fornøyde med utdanningstilbudet de har vært en del av i to år, og nå venter to år som lærling før de kan gå opp til fagprøven.

Til høsten starter vi et nytt grunnkurs innenfor elektrofag. OPUS ønsker å tilby et så bredt spekter av yrkesfag som mulig til voksne søkere. Per i dag har OPUS et organisert tilbud tilpasset voksne innenfor Service og samferdsel, Helse- og oppvekstfag og Studieforberedende fag i tillegg til Elektrofag.

Foto og tekst: Anne Berit Omholdt.

Fra venstre: Faik Anjeri Motlak, Marte Tallakstad, Roy Rogstad, Joachim Grøsland og Reidar Johanson er snart klare for læreplass