Om oss

Ringerike karrieresenter ble etablert i nye lokaler oktober 2015 som et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune, Ringerike og Hole kommuner og NAV Buskerud

Ideen er økende behov for omstillingskompetanse hos hver enkelte i et arbeidsmarked i stadig endring. Kunnskapen om egen komptanse og hvilke muligheter det gir, stiller større krav hos den enkelte til å håndtere endringer og nye krav i arbeidsmarkedet.

Ringerike karrieresenter tilbyr gratis og individuell karriereveiledning til alle voksne og ungdom over 19 år. Vi er et team med mange års erfaring og kompetanse innenfor utdanningsvalg, omstilling og endringer i jobb eller utdanning.

I våre samtaler med deg kan vi være med på å bevisstgjøre deg på valg og muligheter, kompetanse og ferdigheter. I veiledningen er det fokus på deg og dine muligheter og hvordan oppnår du målet ditt.

Ønsker du å bestille time, venligst fyll ut timebestillingsskjema som du finner her.