Opplæring i et livslangt perspektiv

Mange voksne må av ulike grunner bytte arbeid flere ganger i løpet av livet. Det er ikke alltid like lett å se nye muligheter selv.

Valg av ny karriere i voksen alder innebærer ofte at utdanningsvei og yrke må kombineres med en rekke andre forpliktelser i et voksenliv.

Hvilke muligheter har jeg da som voksen?

Tenksom mann ser ut over Drammenselva, foto