Utdanning fra et annet land

Mange innvandrere som kommer til Norge, har tatt utdanning eller fått erfaring fra et yrke i et annet land. Hvis du har tatt utdanning i et annet land enn Norge, bør du sjekke om utdanningen din er godkjent her. Kanskje blir bare deler av utdanningen din godkjent, slik at du må ta noe tilleggsutdanning.

Det er viktig å starte prosessen med godkjenning så snart som mulig, for behandlingen kan ta noe tid. Det er flere instanser som jobber med godkjenning av ulike typer utdanning, men NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) kan sende papirene dine videre til rett instans. Hele eller deler av utdanningen kan bli godkjent, og man kan eventuelt fullføre utdanningen i Norge.

Du kan lese mer om  godkjenning av utenlandsk utdanning på nettsiden til NOKUT.

Du kan også søke om realkompetansevurdering. Ta kontakt med ditt nærmeste karriere- og opplæringssenter OPUS.

Vurderer du å starte for deg selv? På Norsk senter for flerkulturell verdiskapning får du informasjon om etablererveiledning for innvandrere.

 En kvinne og en mann som jobber på en PC, foto