Videregående opplæring for voksne

Voksenrett
Voksenretten gjelder fra og med det året søkeren fyller 25 år. Retten gjelder for søkeren som ikke tidligere har fullført videregående opplæring.

Vilkåret er at du har fullført grunnskolen eller tilsvarende. Fullført videregående opplæring har du dersom du har studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller annen yrkeskompetanse, f.eks. helsefagarbeider eller helsesekretær.

Dersom du har fullført opplæringen, men har fått stryk i ett eller flere fag, har du ikke rett til å få dekket utgiftene til ny opplæring.

Fylkeskommunens ansvar
Fylkeskommunen har ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring for voksne. Hvis du er voksen med rett til videregående opplæring etter § 4A-3, skal du til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker. Når du er tatt inn i et tilbud som er gitt av fylkeskommunen, har du fullføringsrett.

Opplæring i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde voksne som får videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Fylkeskommunen har også ansvar for å gjennomføre realkompetansevurdering av voksne med rett til videregående opplæring.

Voksenopplæring i Viken fylkeskommune

OPUS Buskerud
I Buskerud fylkeskommune er voksenopplæringen organisert via fire opplæringssentre, OPUS. Du henvender deg til ditt lokale OPUS for veiledning, eventuell registrering og realkompetansevurdering. OPUS vil deretter søke å finne fram til et tilpasset opplæringstilbud slik at du kan nå målet ditt om videregående opplæring.

Hvilke kommuner de ulike OPUS betjener:
OPUS Drammen: Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker
OPUS Hallingdal: Kommunene i Hallingdal
OPUS Kongsberg: Øvre Eiker, Kongsberg, Numedal, Sigdal
OPUS Ringerike: Modum, Ringerike, Hole, Krødsherad
Opplæringen gis både i grupper og individuelt. Du kan se hvilke grupper de forskjellige

Finner du ikke ditt fag? Send inn en søknad uansett. Vi vil gjøre det vi kan for å finne en løsning for deg.

Les mer på vilbli.no