Videregående opplæring for voksne

Voksenrett
Voksenretten gjelder fra og med det året søkeren fyller 25 år. Retten gjelder for søkeren som ikke tidligere har fullført videregående opplæring.

Vilkåret er at du har fullført grunnskolen eller tilsvarende. Fullført videregående opplæring har du dersom du har studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller annen yrkeskompetanse, f.eks. helsefagarbeider eller helsesekretær.

Dersom du har fullført opplæringen, men har fått stryk i ett eller flere fag, har du ikke rett til å få dekket utgiftene til ny opplæring.

Fylkeskommunens ansvar
Fylkeskommunen har ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring for voksne. Hvis du er voksen med rett til videregående opplæring etter § 4A-3, skal du til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker. Når du er tatt inn i et tilbud som er gitt av fylkeskommunen, har du fullføringsrett.

Opplæring i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde voksne som får videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Fylkeskommunen har også ansvar for å gjennomføre realkompetansevurdering av voksne med rett til videregående opplæring.

Voksenopplæring i Viken fylkeskommune

Om videregående opplæring for voksne på vilbli.no