Realkompetansevurdering

Hva er realkompetansevurdering?

En realkompetansevurdering er en vurdering av formell og uformell kompetanse i forhold til godkjente læreplaner, forskriftens §4-13. I praksis vil dette si at skolegang, kurs, arbeid og fritidsaktiviteter kan ha gitt deg kompetanse lik eller tilsvarende den som kreves i læreplanene.

Hva kan en realkompetansevurdering brukes til?

Vurderingen kan brukes til å gi deg et tilpasset opplæringsløp, den kan vise oss hva du kan og hva du trenger opplæring i for å fullføre videregående skole. (forskr §6-27). Vurderingen kan også brukes som dokumentasjon på kompetanse og erstatter eksamen/opplæring i fag i videregående skole. Vi kan imidlertid ikke realkompetanse vurdere vg3 i yrkesfag (forskrift §4-13).

Hvordan foregår en realkompetansevurdering?

En realkompetansevurdering kan foretas på bakgrunn av innsendt dokumentasjon og/ eller ved en vurderingssamtale med faglærer.

Om realkompetansevurdering på viken.no.  For voksne som har rett til videregående opplæring, se, Opplæringslovens §4A-3, er realkompetansevurderingen gratis. De som ikke har rett på voksenopplæring kan likevel få realkompetansevurdering mot betaling.

Mer om realkompetansevurdering:

Opplæringsloven
Forskrift til opplæringsloven
Kompetanse Norge
vilbli.no Realkompetansevurdering