Karriereveiledning

En karriereveiledning kan hjelpe deg å planlegge utdanning og yrkeskarriere ut fra dine evner og interesser, muligheter og evt. arbeidshindringer. Karriereveiledning har fokus på hele mennesket, og er en læringsprosess som kan bidra til at du blir bedre kjent med deg selv, dine styrker og muligheter.

En karriereveiledning er en eller flere samtaler med en profesjonell veileder som skal ha fokus på å bevisstgjøre deg i forhold til de valgene du står overfor. Veileder skal gjennom samtale og ved bruk av kartleggingsverktøy være en støttespiller i prosessen mot å velge et yrke eller utdanning.

Ta kontakt med ditt lokale karrieresenter for avtale.