Karriereveiledning

En karriereveiledning kan hjelpe deg å planlegge utdanning og yrkeskarriere ut fra dine evner og interesser, muligheter og evt. arbeidshindringer. Karriereveiledning har fokus på hele mennesket, og er en læringsprosess som kan bidra til at du blir bedre kjent med deg selv, dine styrker og muligheter.

En karriereveiledning er en eller flere samtaler med en profesjonell veileder som skal ha fokus på å bevisstgjøre deg i forhold til de valgene du står overfor. Veileder skal gjennom samtale og ved bruk av kartleggingsverktøy være en støttespiller i prosessen mot å velge et yrke eller utdanning.

Bestill gjerne time for veiledning.

Hallingdal Karrieresenter
Svøovegen 3, 3550 Gol
Telefon: 414 84 348
karriere.hallingdal@viken.no

Kongsberg Karrieresenter
Storgata 8, 3611 Kongsberg
Telefon: 472 65 809/482 94 874
karriere.kongsberg@viken.no

Papirbredden Karrieresenter
Grønland 53, 3045 Drammen
Telefon: 40 80 80 50
karriere.papirbredden@viken.no

Ringerike Karrieresenter
Storgata 11, 3510 Hønefoss
Telefon: 900 89 208
karriere.ringerike@viken.no