Etablererveiledere i Buskerud/Viken

Har du lyst å starte opp for deg selv? Har du en forretningside eller går med en grunder imagen?
Kanskje du skal snakke med en etablererveileder? Etablerer- og innovasjonssentrene i Buskerud/Viken gir gratis hjelp til de som har en idé om å starte en bedrift. Du finner informasjon om sentrene og mange nyttige lenker for deg som ønsker å starte egen bedrift her.

Drammen, Lier og Øvre Eiker kommuner: Gründerboost er en gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift

Hallingdal: Hallingdal etablerersenter

Kongsberg: http://www.kongsbergregionen.no/om-kongsbergregionen/nyhetsarkiv/etablererveiledning-i-kongsbergregionen

Ringerike: http://www.rnf.no/index.php/foretablerere

Midt-Buskerud: https://www.nhage.com/dette-far-du-hjelp-til/etabl...