Etablererveiledere i Buskerud

Har du lyst å starte opp for deg selv? Har du en forretningside eller går med en grunder imagen?
Kanskje du skal snakke med en etablererveileder?

Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner: http://etablererveiledning.no/

Hallingdal: Hallingdal etablerersenter

Hurum: http://www.hurum.com/index.php/etableringsveiledning

Kongsberg: http://www.kongsbergregionen.no/om-kongsbergregionen/nyhetsarkiv/etablererveiledning-i-kongsbergregionen

Ringerike: http://www.rnf.no/index.php/foretablerere