Grunnskoleopplæring for voksne

Voksenopplæring

Kommunene har ansvaret for å tilby grunnskoleopplæring til voksne som har behov for det. Noen kommuner samarbeider om tilbudet.

Voksenopplæringa består av tre hovedområder, hvert med eget lovverk og integritet:
1) Grunnskole for voksne
2) Spesialundervisning for voksne
3.1) Norsk og samfunnskunnskapsopplæring som del av introduksjonsprogrammet
3.2) Norsk og samfunnskunnskapsopplæring for andre voksne innvandrere

Informasjon om voksenopplæringen i din kommune:

Drammen kommune
Drammen voksenopplæring
Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen
Telefon: 32 04 47 00

Gol kommune
Flå kommune, Hemsedal kommune og Nes kommune samarbeider med Gol kommune om voksenopplæringen.

Kongsberg kommune og Kongsberg norsksenter på Facebook

Modum kommune
Sigdal kommune og Krødsherad kommune samarbeider med Modum kommune om voksenopplæringen.

Nore og Uvdal kommune

Ringerike kommune

Øvre Eiker kommune

Ål kommune
Hol kommune samarbeider med Ål kommune om voksenopplæringen.