Karriereveiledning - noe for deg?

Vurderer du å ta utdanning eller søke jobb? Ønsker du å endre din jobbsituasjon? Er du usikker på hvilke muligheter du har? Lurer du på hva du passer til

Vi er et offentlig karrieresenter som gir gratis veiledning knyttet til utdanning og arbeid. Alle over 19 år i Hallingdal kan benytte våre tilbud. Bestill time, eller ta kontakt med oss her

Ditt behov er vårt fokus

  • Må du eller vil du finne ny jobb?
  • Er det første gangen du skal søke jobb?
  • Synes du det er vanskelig å orientere deg i arbeidsmarkedet eller utdanningssystemet?
  • Er du usikker på hvor kompetansen din kan anvendes?
  • Erfarer du manglende motivasjon i jobb eller utdanning?
  • Skal du søke høyere utdanning for første gang, eller utdanne deg videre?
  • Opplever du at du trenger ny kompetanse, men er usikker på hvor og hvordan du skal gjøre det?

 

Ønsker du karriereveiledning?

Karriereveileder ved Hallingdal karrieresenter er i permisjon.  Tilbudet om karriereveiledning ivaretas av karriereveiledere ved andre karrieresentre i Karriere Buskerud.  Veiledningen vil skje over video eller telefon.  Gå inn på "bestill time her", velg hva slags veiledning du ønsker og finn en ledig time på en ønsket dato.  

Bestill time her