Papirbredden karrieresenter er 10 år

Mars 2007 åpnet Papirbredden karrieresenter på Papirbredden 1.

Et stort antall mennesker i Drammensregionen har benyttet seg av senterets tjenester når ulike karrierevalg skal tas. Utgangspunktet er alltid den enkeltes behov. Dette kan være å utforske egne interesser, forutsetninger og muligheter når studier skal velges for første gang, eller hvordan en skal ta seg frem i arbeidsmarkedet når den første jobben skal søkes.

For noen kan bytte av jobb være ønskelig eller nødvendig av flere årsaker, bl.a. kan interesser og motivasjon og helsesituasjon endre seg. Andre opplever at jobben endrer innhold og at nye oppgaver krever ny kompetanse.

Noen opplever at jobben opphører og at en må utforske nye muligheter og gjøre seg attraktiv i arbeidslivet. Ofte er det nødvendig å bli kjent med egen kompetanse og hvor og hvordan denne skal presenteres.

Papirbredden karrieresenter har i løpet av disse 10 årene bokstavelig talt bidratt til å "bevege mennesker, mentalt og fysisk". For mange har vi vært en viktig aktør når viktige karrierevalg skal utforskes og gjennomføres.