Karriereveiledning

Karriereveiledning kan hjelpe deg å planlegge utdanning og yrkeskarriere ut fra evner og interesser, muligheter og begrensninger i din livssituasjon. En karriereveiledning er en samtale med en profesjonell veileder, som kan bevisstgjøre deg i forhold til de valgene du står ovenfor.

Ta kontakt for avtale med en våre karriereveiledere:
Siw Gudbrandsen, tlf 31 00 36 71 E-post siwgu@viken.no