Karriereveiledning

Karriereveiledning kan hjelpe deg å planlegge utdanning og yrkeskarriere ut fra evner og interesser, muligheter og begrensninger i din livssituasjon. En karriereveiledning er en samtale med en profesjonell veileder, som kan bevisstgjøre deg i forhold til de valgene du står ovenfor.

Ta kontakt for å avtale en veiledning med en av våre karriereveiledere.