Jeg fikk stillingen!

Bedriften jeg jobbet i måtte nedbemanne, og jeg mistet jobben. Jeg visste lite om hvor min bakgrunn kunne anvendes og hadde egentlig ikke oversikt over egen kompetanse.
Veiledningssamtalene fikk meg til å reflektere om mine styrker og ferdigheter. Jeg fikk meget god veiledning når jeg skulle skrive jobbsøknad og CV. Når jeg ble innkalt til intervju fikk jeg tibud om intervjutrening av karriereveilederen. Jeg er sikker på at veiledningen bidro sterkt til at jobben ble min. I tillegg har jeg lært mye om meg selv og hvordan jeg skal gå frem i arbeidsmarkedet.

Mann, 43 år