Om oss

Karriere Buskerud er et partnerskap mellom Buskerud fylkeskommune og NAV Buskerud. Kommunene er invitert med som bidragsytere på lokalt nivå.

I karrieresenterne samarbeider ansatte fra fylkeskommunen, NAV og kommunene om å gi karriereveiledning til enkeltpersoner og grupper. I tillegg driver karrieresenterne kompetanseheving av karriereveiledere i NAV og i grunnopplæringa. Karrieresenterne bidrar også i omstillingsprosesser i arbeidslivet og kan tilby bistand til kompetansekartlegging og analyse av kompetansebehov. Karrieresenterne tilbyr flere typer kurs for ledere og arbeidstakere i forhold til kompetanseutvikling.

Karriere Buskerud består av faglig kompetente, nøytrale og uavhengige karriereveiledere. Arbeidet utføres etter Kompetanse Norges etiske retningslinjer for karriereveileding.