Veiledere

Karriere Buskerud ønsker å være et sted med nyttig informasjon for veiledere til bruk i arbeidet med utdannings- og yrkesveiledning av unge og voksne. Det skal være en side som gir deg fakta (linker til relevante kurs, konferanser, litteratur og verktøy), og forhåpentligvis inspirasjon til å utføre arbeidsoppgavene som veileder.

Årshjul for rådgivingstjenesten 2023 - 24:

Årshjul for rådgivingstjenesten 2023 - 24, pr 10.01.23.

Årshjul for rådgivingstjenesten 2022 - 23:
Årshjul for rådgivingstjenesten 2022 - 23, pr 17.10.22

Årshjul for rådgivingstjenesten 2021 - 22:
Årshjul for rådgivingstjenesten 2021 - 22, oppdatert 01.02.22.

Årshjul for rådgivingstjenesten 2019 - 20:
Årshjul for rådgivingstjenesten 2019 - 20, oppdatert 2.03.20.

Årshjul for rådgivingstjenesten 2018 - 19:
Årshjul for rådgivingstjenesten 2018 - 19, oppdatert 15.01.19.

Årshjul for 2017 - 18:
Årshjul for rådgivingstjenesten 2017 - 18, oppdatert 3.04.18.

Årshjulet oppdateres gjennom året. Her ligger årshjulene fra 2016-17:
Årshjul for rådgivingstjenesten våren 2017
Årshjul for rådgivingstjenesten 2016/17

Informasjon om kurs, og presentasjoner fra kurs som har vært, finner du under fanen Etter- og videreutdanning i menyen.