Prosjekter

Partnerskap for karriereveiledning i Buskerud har bevilget midler til prosjekter i videregående skoler i Buskerud, hvor målet har vært å heve kvaliteten og profesjonaliteten i karriereveiledningen, samt øke samarbeidet og koordineringen av tjenesten. 

Vi vil her presentere rapporter fra de ulike prosjektene.

KARRIEREVEILEDNING SOM HELE SKOLENS OPPGAVE
Fag og fremtid på samme arena

Rapporten dokumenterer et forskningsprosjekt som er gjennomført ved Røyken videregående skole i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Fokuset i prosjektet har vært karriereveiledningsrelatert samarbeid mellom ulike profesjoner/faggrupper/stillinger i skolen. Det er utøverne av karriereveiledning som har vært i fokus, ikke mottagerne. Prosjektet er designet som et aksjonsforskningsprosjekt, og deltagerne har gjennom ulike aksjoner (aktiviteter) prøvd ut visjonen om «karriereveiledning som hele skolens oppgave» i praksis.

 

Forfattere av rapporten: Anne Holm-Nordhagen og Steinar Holm-Nordhagen

Veilederforum har en artikkel om prosjektet.