Historikk

Papirbredden Karrieresenter ble etablert i Papirbredden Kunnskapspark 1. mars 2007. Dette har vist seg å være betydningsfullt for flere brukere og aktører i Drammensregionen.

Papirbredden Karrieresenter er:

  • Et unikt kompetanse- og utviklingsmiljø for veiledning og rådgivning knyttet til valg av videregående opplæring, universitets- og høgskolestudier for både elever, studenter og arbeidstakere/arbeidssøkere som har behov for omskolering, yrkesveiledning og videreutdanning .
  • Et knutepunkt og aktivt utviklingsmiljø for å styrke kompetansen blant partnernes rådgivere/veiledere i Drammensregionen
  • Et sted for samarbeid på tvers av utdanningsnivå for å styrke karriereveiledningen i et livslangt læringsperspektiv.