Ressurser for rådgivere og karriereveiledere

Veilederforum.no - en ny, nasjonal nettressurs for karriereveiledere i Norge. På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen. Du kan også dele fagressurser med andre veiledere. Karriereveiledere og rådgivere har her en felles nettbasert arena for faglig utveksling og samarbeid.

Nasjonalt nettverk for karriereveiledning - Kompetanse Norge (tidligere VOX) - kompetansenettverk med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
Prosjekt: Utvikling av et nasjonalt kvalitetsrammeverk

vejlederforum.dk - Et dansk møtested for karriereveiledere, sosialrådgivere, jobbkonsulenter etc

www.utdanning.no - nyttig nettside for karriereveiledere. Siden er offentlig og kvalitetssikret, og eies av Kunnskapsdepartementet

Rådgiverforum - er et faglig forum som arbeider for å utvikle karriereveiledningen (yrkes- og utdanningsrådgivningen) og den sosialpedagogiske rådgivningen på alle nivåer i utdanningssystemet I

AEVG - International Association for Educational and Vocational Guidance

Euroguidance - Euroguidance-nettverket er et nettverk som består av sentre over hele Europa som knytter sammen de Europeiske karriereveiledningssystemer

Career Scotland - Se hvordan de tenker, og integrerer, karriereveiledning i Skottland

www.ucas.ac.uk - Storbritannias «samordna opptak» Uddannelsesguiden - Danmarks offentlige side om utdanning

Udir.no - her finner du en mengde statistikk, lover, forskrifter, læreplaner publikasjoner m.m. Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

LæreplanerLK06 - for grunnskolen og videregående opplæring finner du her

Karrieresentre ved høyskoler og universiteter

Andre karrieresentrere i Norge

norge.no - din veiviser i det offentlige

skoleporten.no - nettstedet er en del av det nasjonale skolesystemet og samler bl.a. tilgjengelig data om skoler, læremiljø, karakternivå osv. Hensikten er å gi grunnlag for videreutvikling av skolen.

Kompetansereformen - fra Utdannings -og forskningsdepartmentets sider.

Kunnskapsløftet - siste nytt og informasjon om Kunnskapsløftet.

nokut.no - Nokut skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. De gir også generell godkjenning av høyere utdanning i utlandet.

nordskol.org - siden inneholder informasjon om organisasjonene og pekere til sentrale temaer innenfor skolesektoren i de nordiske landene.

Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Er et kompetanse -og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innenfor utdanning og forskning.

Kilden - et informasjonssenter for kjønnsforskning, knyttet til Forskningsrådet.