Ressurser for rådgivere og karriereveiledere

Nytt nettsted: Kvalitet i karriereveiledning
Nasjonalt Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning har fått ett eget nettsted.

Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. De jobber for at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi trenger, og har egne sider for karriereveiledning.

Veilederforum.no - en nasjonal nettressurs for karriereveiledere i Norge. På veilederforum.no finner du alt fra lover og forskrifter til nyttige tips om veiledningssamtalen. Du kan også dele fagressurser med andre veiledere. Karriereveiledere og rådgivere har her en felles nettbasert arena for faglig utveksling og samarbeid.

vejlederforum.dk - Et dansk møtested for karriereveiledere, sosialrådgivere, jobbkonsulenter etc

www.utdanning.no - nyttig nettside for karriereveiledere. Siden er offentlig og kvalitetssikret, den er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.

Rådgiverforum - er et faglig forum som arbeider for å utvikle karriereveiledningen (yrkes- og utdanningsrådgivningen) og den sosialpedagogiske rådgivningen på alle nivåer i utdanningssystemet I

AEVG - International Association for Educational and Vocational Guidance

Euroguidance - Euroguidance-nettverket er et nettverk som består av sentre over hele Europa som knytter sammen de Europeiske karriereveiledningssystemer

Career Scotland - Se hvordan de tenker, og integrerer, karriereveiledning i Skottland

www.ucas.ac.uk - Storbritannias «samordna opptak» Uddannelsesguiden - Danmarks offentlige side om utdanning

Udir.no - her finner du en mengde statistikk, lover, forskrifter, læreplaner publikasjoner m.m. Direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

Læreplaner - Det innføres nye læreplanerfor grunnskolen og videregående opplæring fra 1.08.20. De innføres gradvis, og du finner både gamle og nye læreplaner her.

Karrieresentre ved høyskoler og universiteter

Andre karrieresentrere i Norge

norge.no - din veiviser i det offentlige

Kompetansereformen - fra Utdannings -og forskningsdepartmentets sider.

Kunnskapsløftet - siste nytt og informasjon om Kunnskapsløftet.

nokut.no - Nokut skal kontrollere og bidra til å utvikle kvaliteten på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge. De gir også generell godkjenning av høyere utdanning i utlandet.

nordskol.org - siden inneholder informasjon om organisasjonene og pekere til sentrale temaer innenfor skolesektoren i de nordiske landene.

Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Er et kompetanse -og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innenfor utdanning og forskning.

Kilden - et informasjonssenter for kjønnsforskning, knyttet til Forskningsrådet.