Nettverksrådgivere

Buskerud fylkeskommune har 3 regionale nettverksrådgivere, tilsatt i 5 regioner.

Nettverksrådgiver arbeider på systemnivå med nettverksbygging og koordinering av samarbeidet mellom utdanningsnivåene fra 8. til 13. årstrinn og mellom skole og arbeidsliv for å:
Hindre frafall og øke gjennomføringen i videregående skole
Øke samhandlingen mellom den videregående skolen og ungdomsskolene, både faglig og innen rådgivingsfeltet
Samordne og skape en helhetlig rådgiving fra 8. - 13. årstrinn
Sikre at kvaliteten på rådgivingen har høy kvalitet og følger lov og forskrift

Fylkets nettverksrådgivere er:

Drammensregionen:
Nina Grønningsæter
ninagro@bfk.no
Telefon 976 55 882

Hallingdalsregionen:
Tor Olav Sviggum
torsv@bfk.no
Telefon 995 76 747

Kongsbergregionen med Numedal:
Jorunn Hesjedal
jorunnhe@bfk.no
Telefon 958 52 023

Midtfylket:
Jeanette Wærsted 
jeanettewa@bfk.no
Telefon 959 28 723  

Ringeriksregionen:
Tor Olav Sviggum
torsv@bfk.no
Telefon 995 76 747