Nettverksrådgivere

Buskerud fylkeskommune har 4 regionale nettverksrådgivere.

Nettverksrådgiver arbeider på systemnivå med nettverksbygging og koordinering av samarbeidet mellom utdanningsnivåene fra 8. til 13. årstrinn og mellom skole og arbeidsliv for å:
Hindre frafall og øke gjennomføringen i videregående skole
Øke samhandlingen mellom den videregående skolen og ungdomsskolene, både faglig og innen rådgivingsfeltet
Samordne og skape en helhetlig rådgiving fra 8. - 13. årstrinn
Sikre at kvaliteten på rådgivingen har høy kvalitet og følger lov og forskrift

Fylkets nettverksrådgivere er:

Drammensregionen:
Nina Grønningsæter
nina.gronningseter@karrierebuskerud.no
Telefon 976 55 882

Ringeriksregionen:
Caroline Wefring
Caroline.Wefring@bfk.no
Telefon 928 60 145

Hallingdalsregionen:

Tor Olav Sviggum
Tor.Olav.Sivggum@bfk.no
Telefon 995 76 747

Midtfylket, Kongsbergregionen med Numedal:
Jorunn Hesjedal
jorunn.hesjedal@bfk.no
Telefon 958 52 023