Lover og forskrifter, regelverk

På Utdanningsdirektoratets nettside udir.no finner du alt av aktuelt stoff, regelverk, forskningsrapporter med mer.

Opplæringsloven
Forskrift til opplæringsloven
Veilederforum
Kompetanse Norge