Karriereplaner, interessetester og andre verktøy

Filmer som presenterer hva rådgivingstjenesten kan bidra med

Her er tre videoer, som er et resultat av samarbeid mellom BFK og HSN innenfor karriereveiledning i 2016.
Gjennom et praksisnært forskningsarbeid (forskningsirkler) har rådgivere i Buskerud sammen med representanter fra HSN fått utarbeidet tre videoer som kan anvendes i presentasjon av rådgivningstjenesten.

De tre videoene er tenkt å være en kortfattet presentasjon av hva rådgivertjenesten kan bidra til.
Sing along!
Skolegården
Skateboard

Samtaler med «vet-ikke elever»

Hva kan være gode innfallsvinkler og spørsmål i karrieresamtaler med elever som ikke aner hva de vil? Som en del av et samarbeid med Høgskolen i Sørøst Norge, har en liten gruppe rådgivere fra 8-13. årstrinn deltatt i en forskningssirkel der de blant annet utforsket og delte egne praksiserfaringer fra arbeidet med svært valgusikre elever.
Utfallet av dette arbeidet ble en liste med forslag til forberedende spørsmål eleven kan reflektere over i forkant av møtet med karriereveileder, samt en liste med forslag til spørsmål underveis i samtalen. Disse listene er ikke ment som en fasit for denne type samtaler, men som et utgangspunkt for egen tilpassing og bruk for de rådgivere som måtte ønske det.

Det finnes mange verktøy og tester man kan bruke i veiledningsøyemed.

Diverse verktøy på utdanning.no/verktoy

Tester

For å bli mer bevisstgjort og få kartlagt egne interesser, evner og verdier kan en test være nyttig.

Et viktig utgangspunkt for bruk av testverktøy er at svaret ikke må betraktes som en fasit, men heller et objektivt grunnlag for dialog. Det finnes flere testverktøy. Noen er gratis, noen krever kjøp av lisens, og andre krever sertifisering. Testresultatene kan være koblet mot utdanningsprogram, mot interesseområder, eller mot yrker.

Dersom man som veileder anbefaler at det skal gjennomføres test, er det også viktig å følge opp med samtale og refleksjon rundt testresultatet.

Interessetester som krever kjøp av lisenser og/eller sertifisering:

Verktøy

Karrieretjenesten ved veiledningssentrene i Akershus har utviklet et metodisk veiledningshefte for karriereveiledning i innføringsklassene. Dette består av elevhefte, ressurshefte for veileder og diverse tilleggsmateriel, deriblant interessekort. Heftet kan også brukes i karriereveiledning for voksne og for andre minoritetselever. Deler av verktøyet kan brukes i alle typer veiledning. Marteriellet kan lastes ned på deres nettsider.