Regionale rådgivernettverk i Buskerud, Viken fylkeskommune

I Buskerud er det etablerte nettverk med rådgivere fra ungdomsskolen og videregående skole. Nettverkene har faste møter ca 4 ganger i året. PPT, PPOT, NAV, skoleledelse på begge nivåer m fl deltar i nettverket når det er aktuelle saker. Nettverksrådgiver i regionen deltar i ledelsen av nettverket.

Drammensregionen (Drammen og Lier)
Kontaktperson:
Nina Grønningsæter, ninagro@bfk.no Telefon 976 55 882

Midtfylket (Øvre Eiker, Modum, Sigdal og Krødsherad)
Kontaktperson:
Jeanette Wærsted, jeanettewa@bfk.no Telefon 959 28 723

Kongsberg og Numedal (Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal)
Kontaktperson:
Jorunn Hesjedal, jorunnhe@bfk.no Telefon 958 52 023

Ringerike (Ringerike og Hole)
Kontaktperson:
Tor Olav Sviggum, torsv@bfk.no, Telefon 995 76 747

Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Ål, Hol og Hemsedal)
Kontaktperson:
Tor Olav Sviggum, torsv@bfk.no, Telefon 995 76 747

Det er utarbeida et årshjul for rådgivingstjenesten, som blir oppdatert jevnlig gjennom året.