Internasjonalisering

Å veilede elever om studier og frivillig arbeid i utlandet kan være en utfordring, da det finnes mange kommersielle aktører på feltet, og det kan være vanskelig å vurdere kvaliteten på kildene. Tre trygge nettsteder for å skaffe seg oversikt og kunnskap på feltet er ANSA, Utdanning i verden og følgende temaside på utdanning.no
Mange utdanningssteder har agenter som jobber med rekruttering av norske studenter. Norske studenter har god betalingsevne, og er derfor ettertraktet. For å gjøre det litt lettere å navigere på feltet, har ANSA laget et sett etiske retningslinjer for deres samarbeidspartnere, og publisert en liste over tilbydere som oppfyller disse kravene på sine websider. Så lenge man er bevisst på hvilken rolle agentene har, og husker på at de kun representerer utvalgte tilbud, kan både elever og rådgivere få god hjelp til informasjon og søknad gjennom deres tjenester.

Dersom man ønsker en overordnet oversikt over muligheter for prosjektmidler og kompetanseheving for å fremme internasjonalisering i norsk utdanning, finner man dette på Diku
For informasjon om karriereveiledning og internasjonalisering, er Euroguidance en god kilde.

Presentasjonene fra Fagdag for rådgivere 11.04.19. finner du her.

Utveksling på videregående

Oversikt over ulike utvekslingsmuligheter både på yrkesfag og på studieforberedende:
Utdanning i verden

Liste over organisasjoner som er godkjent for utekslingsstøtte på Diku

Info om å ta videregående i utlandet på utdanning.no

United World Colleges - 2-årig IB Diploma i utlandet: uwc.no

Finansiering av videregående i utlandet via Lånekassen

Stipend for High School i USA

Rotarys ettårige utveksling

Yrkesutdanning i utlandet:

Generell informasjon om yrkesfag i utlandet fra DIKU:

Om Finansiering av yrkesfag i utlandet på Lånekassen

3-årig yrkesfag i Frankrike
De tilbyr disse linjene: Kokkelinjen, trearbeid/treteknikk, elektro- og datateknologi, håndverk, design og produktutvikling, linje møbeltapetsererfaget  og linje mote, søm og tekstil,  informasjonsteknologi 

Læretid i utlandet
For informasjon om deler eller hele læretida i utlandet, kontakt Viken fylkeskommune ved Astrid Kristiansen

Høyere utdanning i utlandet

Kvalitetssikret informasjon og gratis veiledning om høyere utdanning i utlandet på ANSA

Informasjon om å ta en hel grad i utlandet på Utdanning i verden

Informasjon om utveksling fra norsk høyere utdanning: på Utdanning i verden

Informasjon om språktester på ANSA

Informasjon om finansiering av høyere utdanning i utlandet på Lånekassen og ANSA 

Språklig tilrettelegging med støtte fra Lånekassen:

Tips til motivasjonsbrev for studier i ulike land på ANSA

Informasjon, rådgiving og stipend for studier i USA og Canada på NORAM og U.S. Embassy sine sider.

Informasjon om stipend til studier i USA fra andre organisasjoner, på NORAM og ANSA

Frivillig arbeid og kortere opphold i utlandet:

Aktiv ungdom - Solidaritetskorpset, et nytt EU-program

Rotarys ungdomsutveksling

Jobb i Disneyworld - Norgespaviljongen i Asia, Afrika og Latin-Amerika

Kortere studier i Asia, Afrika og Latin-Amerika

Privatiststudier,  Ex Phil og kortere studier i utlandet