Praksiskandidat - Privatist - Fagopplæring

Praksiskandidat

Dersom du har 5 års relevant praksis i faget, kan du melde deg opp som praksiskandidat, for deretter å gå opp til fagprøven.

Det er Fagopplæringskontoret i Buskerud Fylkeskommune som vurderer hva som er relevant praksis.

Som praksiskandidat er du privatist og du må melde melde deg opp til praksiskandidateksamen via privatistweb.no. Dette gjelder også andre som ikke har læretid, men har en kombinasjon av praksis og skole.

Privatist

Om å ta eksamen som privatist på Viken fylkeskommune sine nettsider.