Praksiskandidat - Privatist - Fagopplæring

Praksiskandidat

Dersom du har 5 års relevant praksis i faget, kan du ta praksiskandidateksamen for deretter å gå opp til fagprøven.

Det er Fagopplæringskontoret i Buskerud Fylkeskommune som vurderer hva som er relevant praksis.

Som praksiskandidat er du privatist og du må melde det opp til praksiskandidateksamen via http://www.privatistweb.no. Dette gjelder også andre som ikke har læretid, men har en kombinasjon av praksis og skole.

Privatist

Les mer om privatist.