Hopp over navigasjon

Karriereveiledning

I karriereveiledningen kan du forvente:

  •  En fortrolig, nøytral og profesjonell samtalepartner
  • Mulighet for å utforske og reflektere over dine ønsker, behov og interesser
  • Vi kan bidra til at du tar gjennomtenkte karrierevalg
  • Vi kan bidra til at du kan finne den informasjonen du trenger
  • Vi kan gi innspill til arbeid med CV, søknad og jobbintervjutrening
  • Dine tilbakemeldinger underveis er viktige slik at du kan få mest mulig utbytte av veiledningen
  • Vi jobber i tråd med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning:  Kvalitet i karriereveiledning - Kompetanse Norge

Det kan være nyttig at du har tilgjengelig dokumenter som CV, søknadstekst, vitnemål, arbeidsattester og eventuelt stillingsannonse

Er du i en jobbsøkeprosess? 

Her er 4 filmer med tips til deg:

Click to change the image Karrierekompetanse

Karrierekompetanse er kompetanse du trenger for å få en jobb, beholde jobben og utvikle deg i jobben. Det handler med andre ord om å håndtere det å være i jobb, og om å ta gode valg i forhold til utdannelse og kompetanseheving. I en karriereveiledning kan vi utforske forskjellige områder fra ulike ståsted. Ordparene Meg - Kontekst, Endring - Stabilitet, Tilpasning - Motstand, Valg - Tilfeldigheter og Muligheter - Begrensninger viser ulike ståsteder eller utgangspunkt for veiledning.

Meg - Kontekst Endring - Stabilitet Tilpasning - Motstand Valg - Tilfeldigheter Muligheter - Begrensninger