Karriereveiledning

I karriereveiledningen kan du forvente:

  •  En fortrolig, nøytral og profesjonell samtalepartner
  • Mulighet for å utforske og reflektere over dine ønsker, behov og interesser
  • Vi kan bidra til at du tar gjennomtenkte karrierevalg
  • Vi kan bidra til at du kan finne den informasjonen du trenger
  • Vi kan gi innspill til arbeid med CV, søknad og jobbintervjutrening
  • Dine tilbakemeldinger underveis er viktige slik at du kan få mest mulig utbytte av veiledningen
  • Vi jobber i tråd med det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning:  Kvalitet i karriereveiledning - Kompetanse Norge

Det kan være nyttig at du har tilgjengelig dokumenter som CV, søknadstekst, vitnemål, arbeidsattester og eventuelt stillingsannonse

Karriereveiledning.no kan være en nyttig ressurs, mens du venter på time til karriereveiledning.

Er du i en jobbsøkeprosess? 

Her er 4 filmer med tips til deg:

Click to change the image Karrierekompetanse

Karrierekompetanse er kompetanse du trenger for å få en jobb, beholde jobben og utvikle deg i jobben. Det handler med andre ord om å håndtere det å være i jobb, og om å ta gode valg i forhold til utdannelse og kompetanseheving. I en karriereveiledning kan vi utforske forskjellige områder fra ulike ståsted. Ordparene Meg - Kontekst, Endring - Stabilitet, Tilpasning - Motstand, Valg - Tilfeldigheter og Muligheter - Begrensninger viser ulike ståsteder eller utgangspunkt for veiledning.

Meg - Kontekst Endring - Stabilitet Tilpasning - Motstand Valg - Tilfeldigheter Muligheter - Begrensninger