Folkehøgskoler

Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser.

Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

De fleste velger faget først når de velger folkehøgskole, men på folkehøgskole får du veldig mye mer enn linjefaget og valgfagene du har valgt. Noe av det viktigste du lærer på folkehøgskolen, er å jobbe sammen med andre. Du bor og går på skole med de samme menneskene i ett år, og vil ha mange praktiske prosjekter med dine medelever. Det gir en helt spesiell læring.

De fleste som har gått på folkehøgskole framhever at nettopp det å lære og jobbe sammen med andre og samtidig lære mer om seg selv, er det mest verdifulle ved folkehøgskolen. Les mer om folkehøgskoler her.

De fleste som har gått på folkehøgskole framhever at nettopp det å lære og jobbe sammen med andre og samtidig lære mer om seg selv, er det mest verdifulle ved folkehøgskolen.

Les mer om folkehøgskoler her.