Generell studiekompetanse

Her får du informasjon om de ulike veiene for å oppnå generell studiekompetanse

Når du skal søke utdanning ved universitet eller høgskole er det nesten alltid et krav om generell studiekompetanse. Til noen studier er det spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.