Praksiskandidatordningen

Har du mye arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapene dine? Du kan likevel få fagbrev eller svennebrev!

Her finner du nyttig informasjon om praksiskandidatordningen

Praksiskandidaten er en voksen som har yrkespraksis, men som mangler den nødvendige teoridelen for å få fag-/svennebrev. Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve.

Dine attester fra tidligere arbeidsgivere dokumenterer praksisen din. Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i læreplanen for faget. Praksisen må være minst 25 % lenger enn det som er læretiden hvis du følger vanlig videregående opplæring.