Praksiskandidatordningen

Har du mye arbeidserfaring, men mangler papirer på kunnskapene dine? Du kan likevel få fagbrev eller svennebrev!

Du finner nyttig informasjon om å ta fagbrev som praksiskandidat på Utdanning.no og på Vikens nettside.

Praksiskandidaten er en voksen som har yrkespraksis, men som mangler den nødvendige teoridelen for å få fag-/svennebrev. Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve.

Dine attester fra tidligere arbeidsgivere dokumenterer praksisen din. Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i læreplanen for faget. Praksisen må være minst 25 % lenger enn det som er læretiden hvis du følger vanlig videregående opplæring.