Høgskoler og universiteter

Her finner du oversikt over alle universiteter og høgskoler i Norge.

Valg av utdanningsretning oppleves av mange som utfordrende og krevende. Det er mye tilgjengelig informasjon. Utdanning.no er en offentlig og kvalitetssikret portal som gir deg god oversikt over utdanningsmuligheter. Fra Utdanning.no er det enkelt å komme videre til de enkelte studiestedene.