Ingeniørutdanning, alternative veier til opptak

Dekker du ikke opptakskravene til ingeniørutdanning på ordinær måte? Det finnes alternative veier.

Gjør deg kjent med 3 semesterordningen, Y-veien, 1-årig forkurs, realfagskurs og fagskoleutdanning. Disse ordningene kan være din vei inn i ingeniørutdanningen.