Rett til videregående opplæring for voksne

Voksenretten gjelder fra og med det året du har fylt 25 år. Retten gjelder for deg som ikke tidligere har fullført videregående opplæring.

Vilkåret er at du har fullført grunnskolen eller tilsvarende. Fullført videregående opplæring har du dersom du har studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller annen yrkeskompetanse, f.eks. helsefagarbeider eller helsesekretær.

Dersom du har fullfø rt opplæringen, men har fått stryk i ett eller flere fag, har du ikke rett til å få dekket utgiftene til ny opplæring.

Les mer om voksenretten på Utdanningsdirektoratets nettside og på Vikens nettside.