Videregående opplæring

Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom yrkesfaglig og studieforberedende opplæring.
Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier etter 3 år.

Mer om videregående opplæring kan du lese om her www.vilbli.no.
Mer om fagopplæring i bedrift finner du her

Du søker videregående opplæring på VIGO.Frist for å søke er 1.mars hvert år.

Offentlige videregående skoler i Buskerud:
Drammen vgs - Eiker vgs - Gol vgs - Hønefoss vgs - Kongsberg vgs - Lier vgs - Numedal vgs - Ringerike vgs - Buskerud vgs - Røyken vgs - St-Hallvard vgs - Ål vgs - Åssiden vgs

UNG INVEST Arbeidsinstituttet:
UngInvest

Private videregående skoler i Buskerud:

Akademiet vgs - Briskeby vgs - Heltberg videregående skole - Norges toppidrettsgymnas - Geilo - Sonans vgs - Tyrifjord vgs

Godkjente lærebedrifter og opplæringskontor.