Videregående opplæring

Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom yrkesfaglig og studieforberedende opplæring.
Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3-5 år. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier etter 3 år.

Informasjon om videregående opplæring på vilbli.no.
Informasjon om opplæring i bedrift på bfk.no

Du søker videregående opplæring på VIGO.Frist for å søke er 1.mars hvert år.

Offentlige videregående skoler i Buskerud:
Drammen vgs - Eiker vgs - Gol vgs - Hønefoss vgs - Kongsberg vgs - Lier vgs - Numedal vgs - Ringerike vgs - Buskerud vgs - St-Hallvard vgs - Ål vgs - Åssiden vgs

UNG INVEST Arbeidsinstituttet:
UngInvest

Private videregående skoler i Buskerud:

Akademiet vgs - Akademiet Ypsilon - Akademiet Heltberg vgs - Briskeby vgs -  Norges toppidrettsgymnas, GeiloTyrifjord vgs

Oversikt over godkjente lærebedrifter og opplæringskontor