Skolelei?

Du hører ofte at skolen er viktig og at utdanning er viktig for å få en god jobb. Likevel opplever mange fra tid til annen at skolen er kjedelig, og at det er vanskelig å motivere seg for fag og lekser. Hver morgen er det et ork å stå opp når vekkeklokken ringer. Karakterene synker og fraværet stiger.

Opplever du det slik?

Du er i alle fall ikke alene. Og det kan være mange grunner til at du opplever å bli lei og miste motivasjonen. Det lureste du kan gjøre er å snakke med familien din aller først. Deretter snakk med læreren din. Kanskje du kan spørre rådgiveren din om en samtale? De er ansatt for å ta vare på deg. Det har du rett til. Men det er viktig at DU sier i fra hvordan du har det! Ikke vent for lenge.

Sammen med disse kan du finne ut av hvorfor du er lei. Mange opplever at det er mye press og jag på skolen. Noen blir syke og mister noe av undervisningen som gjør at det kan bli vanskelig å ta igjen faget når du kommer tilbake. Vær klar over at du har rett til tilpasset opplæring. Det betyr at du kan stille krav slik at det legges til rette for at deg.

I følge Opplæringslova § 1.3, så har alle elever rett til tilpasset opplæring ut i fra egne forutsetninger og evner. Hvis man ikke får tilpasset opplæring, så er det lett å miste motivasjonen.

Du skal ikke oppleve at du er alene med problemene. Så snakk med foreldre, lærere og rådgivere. De kan hjelpe deg!